Några exempel på utförda projekt

 • HSB:s St:Anna Nyköping. Ombyggnad av ventilationsaggregat, utbyte av remdrivna fläktar till direktdrift för energibesparing.
 • Nyköpings Församling. Installation av SAIA styrutrustning för värmeåtervinning från krematorieugn.
 • Fastighetssnabben. OVK Besiktningar.
 • Vattenfall. Energiutredning av byggnader för transformatorstationer för tunnelbanan.
 • HP Klimatteknik. Termografering Tomtaklintskolan.
 • Janssons Bygg. Ventilations -kyl och styrarbeten vid utbyggnad kapellet Nya kyrkogården Nyköping.
 • HSB Sörmlandsbostäder. OVK besiktning av 200 lägenheter i Trosalundsgatan.
 • Hestia sambygg. OVK Besiktningar.
 • Nyköpings Församling. Installation av ny ventilation i verkstadsbyggnad.
 • HSB Sörmlandsbostäders Strandhavren Nyköping. Utbyte av remdrivna fläktar i 13st ventilationsaggregat till direktdrivna lågenergifläktar av ebm-papst fabrikat.
 • Nyköpings Kommun. Förstudie för ombyggnad av ventilationsanläggning Omegaskolan Nyköping i samarbete med Ramböll.
 • Vattenfall. Inventering samt upprättande av åtgärdsplaner för vvs-tekniska installationer i transformatorstationer.
 • Sodexo AB. OVK Besiktningar.
 • Vattenfall. Installation av ventilation och värmepumpsanläggningar i transformatorstationer Nyköping Oxelösund.

Projekt & Kunder

Nedan kan ni se exempel på några referensanläggningar och kunder som vi utfört arbeten åt genom åren

Randviken
HSB
Hemsö
Specialfastigheter
Kungshem Nyköping
Nyköpings Församling
Vattenfall
Trafikverket
Trosa Vagnhärads Församling
Sodexo AB
Fastighetssnabben

Läs mer

Kontakta oss

Har du behov av våra tjänster?

Välkommen att höra av dig genom formuläret här så återkopplar jag så snart jag har möjlighet.