OVK - Obligatorisk ventilationskontroll

  • Besiktning av alla typer av ventilationsanläggningar utföres med riksbehörighet.
  • Vi besiktigar er anläggning enligt gällande regelverk, arbetet utföres antingen till ett avtalat pris eller på löpande räkning.
  • Vid besiktning av bostäder aviserar vi hyresgästen i god tid med information om vad som skall göras och vid vilken tidpunkt besiktningen kommer att utföras.
  • Efter utförd besiktning går vi gemensamt igenom resultatet av besiktningen, protokoll samt intyg upprättas.
  • Jan Persson är certifierad av Sitac, certifikatnr: 0785/03

Vad innebär OVK

OVK står för obligatorisk ventilationskontroll. En lag som trädde i kraft den första januari 1992 kräver att många fastighetsägare / byggnadsägare ska låta besiktiga sina ventilationssystem inom en av Boverket fastställd omfattning och tidsram.

Orsaken till att lagen infördes var det allt sämre inomhusklimatet i våra byggnader. Dessa problem kan man ofta komma till rätta med genom att förbättra ventilationen. Funktionskontrollen skall utföras av en sakkunnig certifierad besiktningsman.

Kontrollen sker vid byggnadernas och installationernas uppförande och därefter med olika intervaller beroende av byggnadskategori och typ av ventilationssystem.

Det är fastighetsägarens ansvar att se till att Obligatorisk ventilationskontroll, OVK, genomförs och eventuella brister upptäckta i samband med kontrollen åtgärdas.

Kommunens byggnadsnämnd är tillsynsmyndighet för OVK.

Kontakta oss

Har du behov av våra tjänster?

Välkommen att höra av dig genom formuläret här så återkopplar jag så snart jag har möjlighet.