Termografi

Vi utför termografering av byggnader samt dess tekniska installationer. Termografi är ett effektivt sätt att identifiera fel och brister i en byggnad.
Många problem tex. Bristande isolering, vattenskador, drag problem konstruktionsfel, ventilationsproblem, läckage och felbelastningar i el-anläggningar identifieras snabbt och lätt.

Golvvärmeslingors placering och temperatur samt rörledningar kan också detekteras.

En stor fördel med termografering är att problemsökning kan pågå under drift, dvs inga stopp är nödvändiga och inga demonteringar behöver göras. Efter utförd termografering upprättas en rapport. Det som upptäckts dokumenteras med termografibilder och kommentarer på upptäckta avvikelser.

Termografering av fastigheter och installationer kräver kompetens, rätt utrustning och certifierad personal.

Kontakta oss

Har du behov av våra tjänster?

Välkommen att höra av dig genom formuläret här så återkopplar jag så snart jag har möjlighet.